PRIVACYVERKLARING MG DANCE

Hieronder leest u de privacyverklaring van MG DANCE in het kader van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.

MG DANCE gevestigd aan Nudepark 73 3-56702 DZ Wageningen , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

U kunt ons bereiken via :

WEBSITE : www.mgdance.nl , EMAIL : info@mgdance.nl , POST & BEZOEKADRES : Nudepark 73 3-5, 6702 DZ Wageningen, TELEFOON : +31 623839744

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Dans en balletschool MGDance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam danser(es)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door het invullen van het inschrijfformulier op onze site, in correspondentie en telefonisch:
 • Voor-, achternaam en handtekening van de gemachtigde bankrekeningnummer voor automatische incasso.
 • Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mgdance.nl; dan verwijderen wij deze informatie.

JOUW PROFIEL EN MAIL VOORKEUREN

Wij laten je graag weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Als je lid wordt MG DANCE dan ontvang je van ons een inschrijfformulier, waarop je kunt aangeven of je nieuwsbrieven of servicemails/-berichten per email of WhatsApp wenst te ontvangen. Je geeft zelf aan of je onze nieuwsbrieven en/of servicemail wilt (blijven) ontvangen. Jouw voorkeuren leggen wij vast in een klant register.

 • Vink je Nieuwsbrieven aan? Dan geef je toestemming en mailen wij jou onze (commerciële) nieuwsbrieven en e-mailings – zo relevant mogelijk. Je kunt je ten allen tijden afmelden onderaan iedere e-mailing die je van ons ontvangt.
 • Vink je WhatsApp groep service aan? Dan geef je toestemming en voegen wij jou in de WhatsApp groep toe(per groep/ per les) en we sturen alleen die informatie die voor de groep noodzakelijk is. Je ontvangt per WhatsApp bijvoorbeeld: een annulering van een dansles of workshop, het vrijkomen van plaatsen voor een workshop waar je voor op de wachtlijst staat, bericht bij calamiteiten enz. mits je het vinkje bij WhatsApp aangezet hebt. Ook bij deze WhatsApp kun je je afmelden als je dit aan ons meldt. Doe je dit, dan kunnen we niet meer bereiken per WhatsApp groep. Je doet dit op eigen risico.
 • Vink je toestemming gebruik foto’s aan? Dan geef je toestemming dat er foto’s en/of video’s van je – gemaakt tijdens danslessen, (foto)workshops, optreden of andere gelegenheden van MG DANCE – gebruikt mogen worden in onderlinge WhatsApp groepen of voor commerciële doeleinden van MG DANCE en/of op de website van MG DANCE mogen worden geplaatst. Foto’s genomen door MG DANCE of de ingehuurde personen worden niet aan derde partijen verkocht, tenzij daar uitdrukkelijke toestemming voor wordt verkregen van de perso(o)n(en) op de foto.

MG DANCE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN :

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en /of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit tekunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten •U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten en/of producten aan u te leveren

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten of producten afneemt.
Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.

PERSOONSGEGEVENS WIJZIGEN EN/OF VERWIJDEREN

Omdat wij geen gebruik van een online account maken, kun je op de website niet zien hoe je geregistreerd staat bij ons. Je kunt jouw data dus niet online aanpassen. Je kunt derhalve per email wijzigingen doorgeven indien nodig. Onze medewerkers gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om. Wil je uit ons bestand gehaald worden, dan kun je dit per e-mail (info@mgdance.nl) regelen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

MG DANCE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MG DANCE) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

MG DANCE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CATEGORIEBEWAARTERMIJNREDEN
Personalia / adres / e-mailadres /telefoonnummerTot drie maanden na beëindiging lidmaatschapOm u te kunnen bereiken bij afhandeling van de dienstverlening
Overige persoonsgegevens die u actief verstrektTot drie maanden na beëindiging lidmaatschapOm u de gelegenheid te geven deze gegevens elders op te slaan
Bankrekeningnummer / tenaamstelling7 jaarOm te voldoen aan de belastingwetgeving

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

MG DANCE verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

MG DANCE gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MG DANCE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mgdance.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. MG DANCE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

MG DANCE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mgdance.nl