Marianne de Pagter

 

Om dans bereikbaar te houden voor iedereen, is het van belang de waarde van dans te erkennen. Dans is een taal, gesproken door het lichaam, waarmee gevoelens, gedachten en spanningen tot uitdrukkingen worden gebracht. Dans is een kunstzinnige activiteit het stimuleert de creativiteit en het zelfvertrouwen van de mens.

Marianne de Pagter is artistiek en algemeen leidster van MGDance . Als bevoegd dansdocente heeft zij al ruim 30 jaar ervaring in het lesgeven aan verschillende doelgroepen op het gebied van dans : In 1990 richtte Marianne de Pagter haar dansschool op. De dansschool heeft zich in die tijd sterk uitgebreid, met lessen in vele dansen en bewegingsvormen, verzorgd door professioneel en gespecialiseerde docenten. Er is een aanbod voor iedereen vanaf de leeftijd van drie jaar tot 65 +. Deskundige dansdocenten in hun vakdisciplines geven binnen de dansschool les.