MGDance uitschrijfformulier

    Hierbij meld ik onderstaande persoon af als leerling van MG Dance

    CONTACTGEGEVENS LEERLING :

    Akkoord (ouder/voogd) : Datum :

    DE AFMELDING BETREFT DE VOLGENDE LES(SEN)