MGDance uitschrijfformulier

Hierbij meld ik onderstaande persoon af als leerling van MG Dance

CONTACTGEGEVENS LEERLING :

Akkoord (ouder/voogd) : Datum :

DE AFMELDING BETREFT DE VOLGENDE LES(SEN)