Urban / streetdance

(gecombineerd met streetdance, hip hop en breakdance elementen) Vanaf 6/7 jaar

Ontstaan vanuit de Amerikaanse cultuur en voortdurend van buitenaf beïnvloed. Dit verklaart de grote verscheidenheid aan stijlen en technieken, waarmee in onze lessen wordt kennisgemaakt. De lessen zijn ingedeeld naar leeftijd en niveau. De oefeningen bestaan uit snelle, ritmische bewegingen en langzame vloeiende bewegingen. Een van de doelstellingen is het verbeteren van de grove en de fijne motoriek. Snelle, ritmische bewegingen bevorderen kracht, snelheid en zuiverheid. Langzame, vloeiende bewegingen bevorderen souplesse, gratie en beheersing van het evenwichtsgevoel. Naast de basis dansbewegingen en -passen wordt de inventiviteit en creativiteit van de leerling gestimuleerd, waaruit tenslotte een danscombinatie resulteert.