Dansproductie groepen

 

Vanaf januari 2019 hebben we een een nieuwe naam voor de Selectie groepen.

Selectie 2, 3 & 4 (middelbareschool groepen) zullen als één groep verder gaan.

De nieuwe naam voor deze groep is Dansproductie groep.

Selectie klas 1 (basisschool 7/8)  wordt Dansproductie groep Junior.

 

De nieuwe dansgroep is een uitdaging voor alle dansers. De choreograaf zal rekening houden met de mogelijkheden van de individuele danser om de zijn/haar  danskwaliteiten op een hoger niveau te brengen.

 

DANSPRODUCTIE GROEPEN

vanaf groep 7.

De leerlingen van de DANSPRODUCTIE GROEPEN zijn geselecteerd uit de dansgroepen van onze dansschool. MG Dance biedt deze leerlingen extra begeleiding, zowel technisch als mentaal. In de DANSPRODUCTIE GROEPEN wordt hard gewerkt aan kwaliteit. Dansen in een DANSPRODUCTIE GROEPEN vraagt dan ook een hoge concentratie en veel inzet.

Doel van de DANSPRODUCTIE groepen is:
1. het verder ontwikkelen van danskwaliteiten van geselecteerde leerlingen;
2. het ontwikkelen van een goede dansmentaliteit om een eventuele verdere dansopleiding te vergemakkelijken.

Wie zitten in de DANSPRODUCTIE groepen?
1. leerlingen die dansen op onze dansschool;
2. leerlingen die laten zien dat zij gemotiveerd zijn;
3. leerlingen die laten zien dat zij veel plezier in dansen hebben;
4. leerlingen die danskwaliteiten bezitten.

Wat verwachten wij van leerlingen die deelnemen aan de DANSPRODUCTIE groep?
1. de leerlingen volgen minimaal drie lessen per week, inclusief de selectieles;
2. deelname aan de selectieles is verplicht;
3. beschikbaarheid voor de voorstellingen van onze dansschool;
4. serieuze inzet en motivatie bij het volgen van de lessen.
Indien een getalenteerde leerling gemotiveerd is zich verder te ontwikkelen op dansgebied, kan er een individueel lesprogramma worden samengesteld,gericht op een auditie op de dansacademie (in overleg met ouders en danser).
In een dergelijk auditie programma zijn de minimale les inspanningen als volgt:
– 2 balletlessen per week
– Daarnaast iedere dag 1 dansles
– Keuze uit : jazz, modern of urban

De meeste leerlingen zitten op de middelbare school. Ook op school wordt veel inzet gevraagd en soms is het moeilijk om consequent danslessen te volgen als gevolg van studie, proefwerkweken, musicals binnen de school etc. Een goede tijdsindeling is dan ook noodzakelijk. Naast de danslessen bij MG Dance en de reguliere schoolactiviteiten zijn er soms ook nog andere buitenschoolse activiteiten waaraan leerlingen zouden willen deelnemen. Ervaring heeft ons geleerd dat deelname aan de selectieklas moeilijk te combineren valt met dansactiviteiten of musicals van buiten de dansschool. Dan moeten er keuzes worden gemaakt en prioriteiten gesteld.
Wanneer de extra activiteiten van een leerling de inzet tijdens de lessen in de weg staan of wanneer niet alle drie verplichte lessen per week worden gevolgd, kan de leerling niet langer aan de selectieklas deelnemen. Het is dan wel mogelijk gewoon de reguliere lessen te volgen.

Voor de DANSPRODUCTIE groep huur ik op regelmatige basis choreografen in. De kosten hiervan worden grotendeels gedragen door de dansschool zelf. Op deze manier wil de dansschool een extra bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de selectieleerlingen. Hier staat tegenover dat ik van de selectieleerlingen bovenstaande motivatie en inzet verwacht gedurende het hele jaar. Graag vraag ik van u als ouders aandacht voor het begeleiden van uw kind in het maken van de juiste keuze hierin. In geval van vragen of twijfel ben ik graag bereid hierover met u van gedachten te wisselen.

Leerlingen uit de selectieklassen, die ervoor kiezen zich verder te ontwikkelen in dans, wordt aangeraden om iedere dag een les te volgen.

Dansacademie

Onze amateur-danslessen kunnen dienen als een opstapje voor dansen als beroep. Vanuit onze school is het mogelijk je voor te bereiden op een auditie voor de dansacademie. Kinderen vanaf groep 7, die talent hebben (en de benodigde wilskracht), kunnen auditie doen. Bij toelating komen zij in de vooropleiding van de dansacademie. Onze dansschool biedt getalenteerde leerlingen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in de selectieklassen.

Ons aanbod is zeer divers en voor alle leeftijdsgroepen.