Kidsmix

Als kinderen voor het eerst op de dansles komen en vrij door de ruimte mogen dansen op bepaalde muziek, lopen, huppelen, rennen, springen en ze bewegen hun armen daarbij functioneel. Ze bewegen zich a.h.w. voort in een draaimolen, lopen steeds dezelfde rondjes, allemaal in dezelfde richting. Het komt zelden voor dat een kind spontaan in de maat danst of beweegt Kinderen bewegen van nature snel, maar hun bewegingen blijven eenzijdig, hebben nog geen uitdrukking en geen variatie in vorm. Zij zijn zich niet bewust van de ruimte, noch van de dynamiek of het ritme van de muziek. Soms missen ze ook zelfvertrouwen. Maar als ze een jaar les hebben gehad, is het verschil al te zien. Bij Algemene Dansante Vorming leren kinderen ‘spelen met kracht, ruimte en tijd in de muziek.. Spelenderwijs leren ze luisteren naar de melodie en het ritme van de muziek. Met eenvoudige oefeningen wordt de natuurlijke fysieke ontwikkeling van het kind gestimuleerd. Het is belangrijk dat kinderen leren dat je door middel van dans allerlei gevoelens kunt uitdrukken.Tijdens de lessen wordt daarom veel aandacht besteed aan het prikkelen van de eigen fantasie. De oefeningen worden in beeldspraak aangeboden die bij de beleving en de fantasiewereld van de betreffende leeftijd aansluiten. Ieder kind ontwikkeld zijn eigen danstaal. De danspassen zijn minder vastgelegd en de bewegingen ontstaan vanuit de muziek en vanuit de kinderen. Dans spreekt kinderen aan op hun fantasie en creativiteit; het daagt ze uit om steeds nieuwe oplossingen te vinden. kinderen bloeien op als ze dansen, ze krijgen meer zelfvertrouwen. Kinderen voelen zich losser en vrijer en ieder kind kan op zijn of haar eigen manier leren dansen. Het dansproces is dan ook belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Dansen doet een beroep op je persoonlijkheid: je leert om jezelf open op te stellen en om iets van jezelf te laten zien.

ADV level 1 en 2 werelddans en dansexpessie voor basisschool 1,2,3
Over de hele wereld wordt gedanst. In Nederland dansen we alleen bij feesten en partijen en als kunstvorm. In andere landen en culturen danst men ook bij de geboorte van een kind, ceremonies en andere belangrijke gebeurtenissen. Kinderen dansen van nature veel vaker dan volwassenen. Dit komt doordat ze dicht bij hun gevoel kunnen blijven en heel spontaan reageren op muziek. Speciaal bij werelddans leren kinderen over de gebruiken en de manier van bewegen uit andere delen van de wereld. De muziek heeft een andere klank en ritme dan kinderen gewend zijn te horen. Het is vaak vrolijke muziek en het drukt een emotie of gebeurtenis uit, ook wordt er vaak bij gezongen. Bij werelddans wordt veel in een kring gedanst.Kinderen leven meer in het nu en dansen is ook een beleving van het moment. Door te dansen leren kinderen creatief denken en vrij bewegen en kan bijdragen aan een beter pedagogisch klimaat. Bij dansexpressie wordt ingespeeld op de fantasie van kinderen. We beleven al dansend een avontuur waar emotie, tijd, ruimte en kracht een grote rol spelen Kinderen hebben een natuurlijke bewegingsdrang. Ze hebben de behoefte om te experimenteren en een grote verbeeldingskracht. Dansexpressie sluit daarbij aan. Dans is tegelijkertijd een leerproces en een creatief proces. Door te dansen, leren kinderen de expressieve mogelijkheden van hun lichaam kennen, vergroten en toepassen.

ADV level 3 dansexpressie, basis klassiek ballettechniek.
Door een combinatie van techniekoefeningen (waarbij in het begin veel beeldspraak gebruikt wordt) en improvisatie (waarbij hun fantasie en eigen initiatief aan bod komen) zijn hun bewegingen subtieler, expressiever en bewuster geworden. En het lijkt of ze meer zelfvertrouwen hebben gekregen Techniek en improvisatie worden apart behandeld, maar deze twee zijn wél met elkaar verweven. De techniek is bedoeld om kracht, lenigheid, houding, conditie en concentratie te verbeteren. De improvisatie is bedoeld om voorstellingsvermogen en fantasie te stimuleren en in beweging om te zetten. Houding en een goed evenwichtsgevoel dat vergt concentratie en controle over je balans. Om dat evenwichtsgevoel te ontwikkelen, begint elke oefening met het controleren en corrigeren van de houding.Kinderen die een paar jaar balletlessen hebben gehad, bewegen gracieuzer, soepeler, genuanceerder maar vooral bewuster.