Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden MG Dance 2020/2021

1. De Lessen

(a)  Het MG Dance seizoen is 10 lesmaanden (minimaal 35 lesweken) en loopt van september t/m juni.

(b)  De cursussen bij MG Dance vinden alleen doorgaan bij voldoende deelname.

(c)  Het volgen van een proefles is altijd mogelijk in overleg met MG Dance.

(d)  Tijdens de lessen bij MG Dance worden er geen onbevoegden toegelaten.

(e)  In overleg met een meerjarige leerling of de ouder(s) of één van de verzorgers ofwettelijk vertegenwoordigers van een minderjarige leerling is het mogelijk omtijdens het dansseizoen over te stappen naar een andere les.

(f)  MG Dance behoudt zich het recht af te wijken van de vermelde gegevens zoalsnamen van de docenten, tijden en prijzen.

2. Kleding

(a) Tijdens de lessen bij MG Dance is voorgeschreven danskleding verplicht. Zie hiervoor de website.

3. Aansprakelijkheid

(a)  MG Dance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel

(b)  MG Dance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van persoonlijkeeigendommen, ondervonden tijdens lessen, repetities, en/of uitvoeringen.

4. Inschrijving en Opzegging

(a)  Als lid van MG Dance wordt u ingeschreven voor onbepaalde tijd zodra het daarvoor bestemde inschrijfformulier ingevuld en ondertekend is ontvangen.

(b)  Inschrijving blijft geldig tot wederopzegging en het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd voor het volgende dansseizoen.

(c)  Opzegging kan alleen uitschriftelijk, door het uitschrijfformulier te sturen / mailen naar :- MG Dance, Nudepark 73 3-5, 6702 DZ – Wageningen- info@mgdance.nl

(d) Opzegging is definitief na ontvangst van een bevestigingsmail van MG Dance

5. Lesgeld en Betaling

(a)  MG Dance werkt met automatische incasso die elke eerste week van desbetreffende maand wordt afgeschreven.

(b)  Vanaf het moment van de inschrijving wordt de leerling officieel geplaatst en is hij/zij de verplichtingen aangegaan het volledige lesgeld te betalen middels automatische incasso voor de gekozen cursus.

(c)  Opzegging is maandelijks mogelijk. Het lesgeld van desbetreffende maand wordt nog volledig geïncasseerd. Gedeeltelijke restitutie hiervan is niet mogelijk.

(d)  In geval van ziekte is het tijdelijk stopzetten van betaling mogelijk. Een verzoek hiervoor dient schriftelijk of per mail ingediend te worden bij de administratie. Na ontvangst van bevestigingsmail van MG Dance wordt het lesgeld stopgezet. Bij het hervatten van deelname aan de lessen wordt het incasseren van lesgeld weer hervat.

(e)  Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld.

6. Overige Regels

(a)  Tijdens de danslessen is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan.

(b)  Geen kauwgum / eten tijdens de les. Een traktatie is wel iets anders.

(c)  Tijdens de danslessen worden er foto’s gemaakt ter promotie van onze site ensociale media. Als je daar bezwaar tegen hebt, verzoeken wij je dit kenbaar temaken. Dit kan aangegeven worden op het inschrijfformulier of per mail.

(d)  Bij deelname aan de MG Select(*) en/of MG Crew(*) wordt de leerling verplicht minimaal 75% van alle lessen aanwezig te zijn, anders kan deelname aan dezelessen (*) ontzegd worden.
(* MG Select en/of MG Crew)

7. Beeld & Film Materialen

(a)  Het is niet toegestaan het lesmateriaal van de docenten of choreografen te gebruiken voor optredens, lessen of workshops zonder schriftelijke toestemming van MG Dance.

(b)  Er mag geen beeld- en filmmateriaal op internet en/of social media (zoals bijvoorbeeld: Facebook, Youtube, Instagram) geplaatst worden zonder schriftelijke toestemming van MG Dance

(c)  MG Dance behoudt zich het recht voor om beeld- en filmmateriaal voor promotionele doeleinden te gebruiken. Door het invullen en onderteken van het inschrijfformulier geeft leerling / ouder / voogd hiervoor toestemming.

MG DANCE | NUDEPARK 73 3-5, 6702 DZ – WAGENINGEN | INFO@MGDANCE.NL WWW.MGDANCE.NL